Kontakt z PHD

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami już dziś!

Polskie Hurtownie Dachowe Sp. z o.o.
ul. Główna 76
95-041 Gałków Duży k. Łodzi

Kontakt internetowy

E-mail: biuro@phd.pl
WWW: http://www.phd.pl

Dane firmy

NIP:8943042625
REGON: 022014841
KRS: 0000440296
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VIWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 210 000 zł