Kontakt z PHD

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami już dziś!

GRUPA ZAKUPOWA PHD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Główna 76
95-041 Gałków Duży k. Łodzi

Kontakt internetowy

E-mail: biuro@phd.pl
WWW: http://www.phd.pl

Dane firmy

NIP:8943042625
REGON: 022014841
KRS: 0000727677
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 320 000 zł